Mikea Tychy – Salon Sprzedaży, drzwi, okna, rolety

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez MIKEA Salon Sprzedaży.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

MIKEA Salon Sprzedaży Paweł Cyrnal z siedzibą: 43-100 Tychy, ul. Mikołowska 112,
Nip: 6461765399, tel.: 32 218 03 75, adres e-mail: 
salon@mikea-tychy.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. Celem zbierania i przetwarzania danych jest:
 • wykonanie pomiarów oraz przygotowanie oferty handlowej,
 • komunikacji w celu ustalenia szczegółowych warunków umowy,
 • realizowania wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w tym: montażu, serwisu, reklamacji itp.,
 • obsługa posprzedażowa tj. reagowanie na zgłoszenia, kontynuacje zamówień lub późniejsze reklamacje.
 1. Dodatkowo, przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
 • kontakt e-mailowy pod adresem: salon@mikea-tychy.pl
 • pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 43-100 Tychy, ul. Mikołowska 112.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, nie mniej jest niezbędne do wskazanego powyżej celu tj. przygotowania oferty handlowej i realizacji umowy.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim – firmie montażowej / serwisowej. Dodatkowo odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 1. Pomieszczenia Mikea Salon Sprzedaży wyposażone są w system monitoringu wizyjnego, w którym obraz jest nagrywany i wykorzystywany będzie tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa.
 2. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych

Scroll to Top