MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ

Dla zapewniania wieloletniej trwałości stolarki okiennej oraz zadowolenia z jej użytkowania niezbędny jest prawidłowy montaż.

Aby w pełni byli Państwo usatysfakcjonowani z naszych wyrobów oferujemy usługę montażu zakupionych u nas okien. Nasze ekipy montażowe posiadają wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalny sprzęt, dzięki czemu montaż jest przeprowadzany szybko i fachowo.

Zakres oferowanych usług obejmuje:

 • bezpłatny obmiar
 • demontaż starej stolarki
 • montaż zakupionej u nas stolarki
 • montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
 • obróbkę tynkarską ościeży

Do okien pcv, oraz drewnianych oprócz montażu tradycyjnego za pomocą kotew oraz piany PUR proponujemy tzw.”ciepły montaż” system ten skierowany jest do „domów pasywnych” i nie tylko…

Zalety stosowania systemu illbruck i3:

 

 • zmniejszenie kosztów zużycia energii
 • ograniczenie wystąpienia zagrzybienia wokół okien i drzwi wejściowych
 • poprawa mikroklimatu pomieszczenia
 • łatwy i szybki montaż

Proponujemy także styropianowe kształtki podparapetowe polepszające właściwości termoizolacyjne

Zalety „ciepłego parapetu”

 • Doskonała izolacja termiczna dolnego  połączenia okna z konstrukcją budynku.
 • Ograniczenie i radykalna poprawa izolacyjności cieplnej połączeń w obrębie mostków termicznych
 • Poprawa izolacyjności akustycznej
 • Współczynnik infiltracji powietrza a ≤ 0,0m3/ m*h*dPa2/3 (zgodnie z normą EN 1026)
 • Szczelność na wodę opadową do 600 Pa
 • Ogólne dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez nadzór budowlany DIBt, Berlin (dopuszczenie nr Z-23.15-1616)
_

Inteligentne rozwiązanie:

Ciągła współpraca działu technicznego firmy Tremco illbruck z architektami i montażystami okien doprowadziła do powstania nowego innowacyjnego produktu – podparapetowego bloku styropianowego nazywanego również „ciepłym parapetem”. Uciążliwe i czasochłonne pozycjonowanie ramy w otworze okiennym przed jej zamocowaniem to już przeszłość. Dzięki zastosowaniu styropianowej kształtki, montaż okien stał się procesem szybkim i zoptymalizowanym pod względem izolacyjności cieplnej i szczelności. Kształtka wykonana z twardego odpornego na obciążenia styropianu dzięki swojej konstrukcji stanowi  doskonałą izolację cieplną dolnego połączenia progu okna z murem. Specjalnie opracowany kształt uniemożliwia przenikanie wody opadowej w strefę izolacji termicznej okna. Rozwiązanie techniczne dopuszczone do stosowana przez niemiecki urząd DIBt i zgłoszone w urzędzie patentowym spełnia również wszystkie wymogi dyrektyw unijnych dotyczących oszczędzania  energii. Na profilu styropianowym możemy osadzać okna z PVC , drewna czy aluminium.

Trzy warstwy uszczelniające w jednym produkcie.

Kształtka podparapetowa illbruck wykonana jest w całości ze styropianu i dzięki temu zapewnia idealną jednorodną izolację. Uszczelnienie miejsca połączenia ramy ościeżnicy okna z  ształtką jest wykonane za pomocą impregnowanej taśmy uszczelniającej do fug illbruck illmod. „Ciepły parapet” w połączeniu z jednym z rozwiązań systemu illbruck i3 stanowi perfekcyjne wykonanie połączenia okienno-murowego w części progowej dla większości sytuacji z jakimi możemy spotkać się na budowie.

Perfekcyjne rozwiązanie pod względem fizyki budowli

Częstym widokiem na zdjęciach termowizyjnych są mostki termiczne występujące w strefie podokiennej, w miejcu połączenia ramy okiennej z murem oraz parapetem. Dzięki zastosowaniu „ciepłego parapetu” uzyskujemy jednorodną izolację termiczną o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤  0,035W(m K). Szerokość podparcia kształtowników okiennych w najwęższym miejscu wynosi 38 mm, co pozwala osiągnąć w tym miejscu współczynnik przenikania ciepła U wynoszący poniżej  0,8 [W/m K]. Dalej współczynnik jeszcze się  poprawia aż do wartości  0,1 [W/m K]. Wykonane z taśmy rozprężnej illmod uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ciepłym parapetem a progiem okna, pozwala uzyskać odporność połączenia na ulewny deszcz i wiatr do 600 Pa oraz współczynnik infiltracji powietrza a ≤ 0,1według normy EN 1026.

SYSTEM CIEPŁEGO MONTAŻU, ORAZ KSZTAŁTKI STYROPIANOWE WYKORZYSTUJEMY RÓWNIEŻ PRZY MONTAŻU DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

NASI MONTAŻYŚCI SĄ PRZESZKOLENI W ZAKRESIE STOSOWANIA PRODUKTÓW FIRMY TREMCO-ILLBRUCK

Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM